COĞRAFYA EĞİTİMİ DERNEĞİnin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 19 Ekim 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içeriği ve soru sayıları hakkındaki duyurusuna yönelik açıklama metnini aşağıda bulabilirsiniz. 

Sayın İlgili,

2017-2018 eğitim-öğretim yılına girilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Coğrafya Dersi Öğretim Programı kapsamında 1.2 Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları başlıklı bölüm içerisinde ölçme-değerlendirme uygulamalarının yapılandırılması detaylı bir şekilde belirtilmektedir. “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” dikkate alınarak coğrafya öğretim programıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenmiş ve ölçme-değerlendirme uygulamalarının bu yeterlilik ve beceriler ile tutarlı olması gerekliliği vurgulanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 19 Ekim 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içeriği ve soru sayıları açıklamasına istinaden; ikinci oturumda yer alan Sosyal Bilimler-1 testinde Coğrafya-1 başlığı altında altı (6) ve Sosyal Bilimler-2 testinde Coğrafya-2 başlığı altında on bir (11) sorunun yer alacağı görülmektedir.
YKS sınavı sonrasında hesaplanacak olan beş farklı puan türünü göz önünde bulundurarak öğrencilerin yanıtlaması beklenen Coğrafya soru sayıları ise aşağıdaki gibi şekillenmiştir:

Bu tablodan yola çıkarak; bir ölçme-değerlendirme uygulaması olan YKS içerisinde yer alan coğrafya soru sayılarının, Milli Eğitim Bakanlığının ortaöğretim düzeyindeki coğrafya öğretimi ile öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği kazanım, yeterlilik, beceri ve değerleri istendik düzeyde ölçemeyeceğine yönelik kaygılar oluşmuştur.
Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz coğrafya öğretim süreçlerini tamamlayan ve nihayetinde Eşit Ağırlık ve Sayısal+Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alımı yapacak yükseköğretim lisans programlarına yerleşecek öğrencilerin sadece altı (6) coğrafya sorusuna yanıt vermesinin beklenmesi ise bir başka kaygı verici durumdur.

Tüm bu bilgiler ışığında, Yükseköğretim Kurumları Sınavının Milli Eğitim Bakanlığının ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ile tutarlılığının arttırılması ve coğrafya öğretimi ile öğrencilere kazandırılmak istenilen hedeflerin ülkemiz için önemi göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin bu hedeflere ne kadar eriştiğinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi adına Yükseköğretim Kurulunun YKS içerisinde yeni bir düzenlemeye gitmesi dileğiyle gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarız.

COĞRAFYA EĞİTİMİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

Yukarıda yer alan metni WORD dökümanı olarak indirebilmek için tıklayınız.