NEDEN HER ÖĞRENCİ COĞRAFYA EĞİTİMİ ALMALIDIR?

Eğer okullar çocuklarımızı “gerçek dünya” için hazırladığımız yerler ise çocuklarımızın dünya hakkında temel düzeyde bir coğrafi anlayış geliştirmelerini sağlamamız gerekmektedir. Geleceğimizin mimarı olacak çocuklarımızın geniş kapsamlı ve nitelikli kararlar verebilmeleri için coğrafya okuryazarı olabilmeleri çok önemlidir. Coğrafya, geleceğimizi belirleyen her türlü günlük haberin kendisiyse coğrafya okuryazarlığı bu geleceğin inşasında belirleyici etmenlerden biri olacaktır.

Coğrafya okuryazarı olan bireyler;

•   Gündelik hayatı etkileyen temel fiziksel sistemleri (gezegensel ilişkiler, su çevrimleri, rüzgar ve okyanus akıntıları vb.) anlayabilir.

•   Giderek her alanda birbirine bağımlı olan dünyamızda daha etkin işlev görebilmeleri için mekanların yerini ve bu mekanların fiziksel ve kültürel özelliklerini kavrayabilir.

•   Geçmiş zamanların coğrafi özelliklerini ve insanların düşüncelerinin, yaşam alanlarının ve çevrelerinin değişiminde coğrafyanın nasıl önemli rol oynadığını anlayabilir.

•   Beşerî ve fiziksel sistemlerin yeryüzünü nasıl şekillendirdiğini ve bazen nasıl değiştirdiğini açıklayabilir.

•   Mekanların ve olayların “nerede” ve “nasıl” geliştiğini anlayarak yaşanılan toplumun, şehrin, ülkenin ve dünyanın zihin haritasını geliştirebilir.

•   Toplumun mekânsal yapılanmasını anlayarak insanların ve yerlerin dağılımındaki düzeni görebilir.

•   İnsanların ve yerlerin karmaşık ilişkilerini anlamak için tüm ölçeklerde -yerel ve dünya çapında- mekansal dağılımları tanıyabilir.

•   Fiziksel çevre ile toplum arasındaki ilişkileri içeren konularda uygun sistematik kararlar verebilir.

•   Yerküre’yi tüm canlıların yaşam alanı olarak değerlendirerek gezegenin kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiğine dair yönetim kararları için akılcı görüşler ortaya koyabilir.

•   İklim değişikliği, göçler ve salgın hastalıklar gibi küresel krizlerin gelişimini anlayarak çözüm önerileri sunabilir.


Kıymetli Coğrafya Eğitimcileri,

Yukarıda yer alan yazıyı aşağıdaki bağlantı adresini kullanarak cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.
Neden Her Öğrenci Coğrafya Eğitimi Almalıdır?

Sınıflarınızda öğrencileriniz ile coğrafya eğitiminin hedefleri üzerine bu yazıdan yola çıkarak konuşabilir, sınıf ve koridor panolarında bu yazıya yer vererek okul toplumu ile paylaşarak coğrafya eğitiminin önemi hakkında farkındalık yaratılmasına destek olabilirsiniz. Bunlara ek olarak sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında da paylaşımlarda bulunarak Coğrafya eğitiminin önemine vurgu yapabilirsiniz.

Ülkemizde Coğrafya bilimi ve eğitiminin saygınlığının artması ve hak ettiği değeri görebilmesi için sunacağınız destek için teşekkürlerimizle.

Herkes İçin Coğrafya Eğitimi