Coğrafya Eğitimi Derneği, başta öğretmenler olmak üzere coğrafya eğitimi alanında çalışmalarını sürdüren veya bu alana katkı vermek isteyen tüm ilgililer için bütünleştirici bir çatı olmak hedefiyle yola çıkan bir oluşumdur.

Eğitim aracılığıyla coğrafi bilgi ve anlayışın toplum geneline yayılmasına destek olmanın yanı sıra coğrafya eğitiminin değerine dikkat çekmek Coğrafya Eğitimi Derneğinin hareket noktasıdır.

Bu bağlamda Coğrafya Eğitimi Derneği,

  • Coğrafi becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim süreçlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi için bireysel ya da toplumsal ölçekte faaliyetlerde bulunmayı,
  • Coğrafya eğitimine katkıda bulunacak bireyleri bir araya getirmeyi, onların fikir alış verişinde bulunmalarına imkan vermeyi ve bu sayede alan ile ilgili uzman bir topluluğun oluşmasını sağlamayı,
  • Bültenler, süreli yayınlar, eğitsel kurslar, konferanslar, dijital materyaller, sosyal medya etkinlikleri ve oluşturulan sanal ağlar aracılığıyla coğrafya eğitimi alanındaki kişisel ve mesleki gelişimi desteklemeyi,
  • Coğrafya eğitimi alanında akademik düzeyde çalışma yapan bilim insanları ve araştırmacılar ile uygulayıcılar arasında köprü oluşturmayı,
  • Çağın gereksinim ve becerilerini destekleyecek güvenilir coğrafya eğitimi kaynakları yaratmayı ya da yaratılmasına imkan vermeyi,
  • Coğrafya ile ilgili ilk bilgilerin edinildiği yıllardan başlayarak örgün eğitimin sonuna değin öğrenme süreçlerinin tüm aşamalarına akademik bir yaklaşımla destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda hareket edecek herkese kapıları açık olan Coğrafya Eğitimi Derneği, üyelerinden aldığı destekle coğrafya eğitimine yeni bir soluk getirmeyi kendine ilke edinmiştir.