Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı (ICYSS)
öğrencilerin coğrafya, tarih, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi alanlarında araştırma projelerini sunacakları özel bir yarışmadır.
2019 yılında ikincisi Belgrad (Sırbistan)’da düzenlenecek bu organizasyonun Türkiye koordinatörlüğü
Coğrafya Eğitimi Derneği (CED) tarafından yürütülecektir.

Uluslararası yarışmalar, öğrencilerin eğitim süreçlerinde önemli bir yere sahiptir ve ilgili çalışma alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini genişletmek için olanaklar sunar.

Konferansın resmi dili İngilizce’dir.

  • Katılımcılar 13-19 yaş arasındaki lise öğrencileridir. Liseden mezun olmuş ancak henüz üniversiteye başlamamış olan öğrenciler konferans tarihine bağlı olarak yarışmaya katılabilirler.
  • Yukarıda belirtilen belirli bir çalışma alanı hakkında her öğrenci bir araştırma projesi ile katılım sağlayabilir. Ortak yazarlık durumunda, sadece bir yazar araştırma projesini sunabilir.
  • Katılımcılar alanlarında uzman kişilerden oluşan uluslararası bir jüri heyeti önünde bulgu ve araştırmalarına yönelik on iki dakikalık bir sunum yapacaklardır. Sunumdan sonra jüri heyeti katılımcılara araştırma projesi içeriğine ilişkin sorular yönelteceklerdir.
  • Tüm katılımcılar, özel bir poster sunumu etkinliğinde araştırma projelerinin sunumunu yapacaklardır. Her projeye ait dikey olarak hazırlanmış A0 boyutunda tek bir akademik poster olmalıdır. Posterler, değerlendirme kriterlerine dahil edilmemiştir, ancak en ilgi çekici olanlar özel ödüller kazanacaktır.
  • Her ülke en az bir ve en fazla altı araştırma projesiyle (bir takım) yarışmaya katılabilir.
  • Katılımcılar, jüri heyetinden aldıkları değerlendirme puanlarının ortalamasına göre kendi çalışma alanlarında sıralanacaklardır.
  • Dereceye giren katılımcılar altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirilecektir. Öne çıkan proje sunumu ve afiş sunumu için özel ödüller verilecektir.
  • Tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
  • Ayrıca her ülke, kendi ülkesinin eşsiz yanlarını tanıtan 3-5 dakikalık bir kültürel sunum hazırlamalıdır.

Organizasyona ilişkin detaylar ICYSS resmi internet sitesinden incelenebilir.
http://icysss.edu.rs/

Coğrafya Eğitimi Derneği, ICYSS Türkiye Koordinatörü olarak ülkemizi temsil edecek araştırma projelerinin belirlenmesi, katılımcıların organizasyon öncesi hazırlıklarının tamamlanması ve organizasyona katılım süreçlerini yürütecektir.

Katılımcıların aşağıda yer alan önemli tarihlere uyması gerekmektedir.
Ön Başvuru Son Kabul Tarihi: 08 Nisan 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Nisan 2019
Bildiri Tam Metin Teslim Tarihi: 28 Haziran 2019
Proje Akademik Poster Teslim Tarihi: 26 Temmuz 2019

Türkiye’yi temsilen konferansa katılacak öğrencilerin belirlenmesine yönelik ön başvuru sürecinde katılımcı bilgileri ve araştırma projeleri bildiri özet metinlerinin (Türkçe ve İngilizce) yer aldığı başvuru formunun 08 Nisan 2019 gün bitiminde kadar eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.
Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı (ICYSS) Başvuru Formu

Örnek bildiri özetlerini incelemek için tıklayınız.

Konferansa katılma hakkı elde eden öğrenciler, kendilerinin ve CED tarafından belirlenecek takım liderlerinin katılım ücretleri ile ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

Gökçe PEKMEZCİ

ICYSS Türkiye Temsilcisi
CED Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
İletişim: gokcepekmezci4@gmail.com