TC. MEB Öğretim Programlarını İzleme Değerlendirme Sistemi kapsamında ortaöğretim Coğrafya dersi öğretim programında redaksiyon ve tashih düzeyinde bir takım düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır.

Güncellenen öğretim programları 20 Ocak 2018 Cumartesi itibariyle http://mufredat.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaya başlanmıştır.

Güncellenen öğretim programının 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamaya konulacağı ve söz konusu programa göre hazırlanacak taslak ders kitaplarının Başkanlığa ilk başvurularının 15-28 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacağı, kabul ve duyurusuna ilişkin takvimin ise daha sonra Talim ve Terbiye Kurulunca belirleneceği duyurulmuştur.
Güncellenen Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programına ulaşmak için tıklayınız.
Bilgilerinize.