Coğrafya Eğitimi Derneği (CED) olarak kuruluşumuzdan bugüne geri bıraktığımız ilk yılı siz değerli üyelerimiz ile değerlendirebilmek, coğrafya eğitimi alanında yenilikçi etkinlik ve proje tekliflerinin şahsen sunulma olanağını sağlamak ve kurullarımızda yer alacak üyelerimizin belirleyebilmek amacıyla mevcut yönetim kurulumuz, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması yönünde karar almıştır.

Genel kurul toplantısının , 20 Ekim 2018 tarihinde, saat 12.00’de Kırk Merdiven(Dario Moreno Sokağı yanı/İZMİR)de yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Ekim 2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan heyetinin seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
  5. Denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası
  6. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
  7. Kesin hesap ile Tahmini bütçenin görüşülmesi ve ibrası
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

Bilgilerinize sunarız.

Coğrafya Eğitimi Derneği Yönetim Kurulu