Coğrafya Eğitimi Derneği ve Here Technologies işbirliğiyle Türkiye’nin farklı illerinde “Coğrafya Öğretmenleri için Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi” programları gerçekleştirilecektir.

Eğitimlerin temel amacı, coğrafya öğretmenlerinin 21. yüzyıl teknolojilerinin etkin kullanması  ve okullarda Coğrafi Bilgi Sistemleri temelli projelerin geliştirilebilmesine destek olmaktır. Bununla birlikte okullarda öğrencilerle saha çalışmaları yapılabilmesi, öğrencilerin veri toplama/üretme becerilerinin geliştirilmesi, elde ettikleri veriler üzerinden sorgulama yapabilmeleri ve analiz sonuçları üzerinden var olan güncel sorunlara çözüm sunabilmeleri fırsatlarının yaratılabilmesi hedeflenmektedir.