Coğrafya Eğitimi Derneği olarak coğrafya öğretim programlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve uluslararası örnekleriyle çağa uygun hale getirilmesi için ve coğrafya eğitimi ile ilgili alana özgü ve güncel yaklaşımların takip edilerek yeni öğretim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, coğrafya eğitiminde nitelikli teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayları organize edilmektedir.