TÜFEK, MİKROP ve ÇELİK


KİTAP ADI:
TÜFEK, MİKROP ve ÇELİK
YAZAR: Jared Diamond
YAYINEVİ: Pegasus Yayınları
BASIM YILI: 2018

SAYFA SAYISI: 609

İncelemeyi Gerçekleştiren: Gürhan CANDAN

 

 


Okumadan önce bu kitabı tercih etmenizi sağlayan unsurlar nelerdir?

Medeniyetlerin eşitsiz gelişim süreçlerine duyduğum ilgi ve insanlık tarihinin son 12-13 bin yılda katettiği hızlı gelişimine duyduğum merak

Kitabın içeriğini bir cümle ile özetlemeniz gerekirse bu cümle ne olurdu?
Her toplum yeryüzünde eşit koşullara (avantaj ve dezavantajlara) sahip değildir.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın güçlü gördüğünüz yönleri nelerdir?
Toplumların sahip olduğu gelişim süreçlerini coğrafi bir bakış açısıyla irdelemiş olması

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın zayıf gördüğünüz yönleri nelerdir?
Çok geniş bölgeler için genellemeler kullanılmış, oysa o kastedilen bölgelerin kendi içerisinde de birbirinden çok farklı koşullara sahip alanlar var . Bunların daha detaylı irdelenmiş olmasını tercih ederdim.

Kitabın coğrafya eğitiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir?
1) Kitabın çeşitli bölümleri tartışma grupları oluşturularak ilgili kazanımlar çerçevesinde ele alınıp tartışılabilir. –
2) Farklı senaryolar kurgulanıp varsayımlar türetilebilir. (sözgelimi İspanyol fatihler taşıdıkları mikrobu Yeni Dünya’ya götürmeseydi İnkaların yok oluşu nasıl bir süreç geçirirdi?)

Varsa kitap ile ilgili eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz nelerdir?
Kitabı tavsiye etmekle birlikte okunduktan sonra bu eşitsiz gelişim süreci teorilerine karşı çıkan başka görüşler de mutlaka okunmalı, irdelenmeli (bkz. Daron Acemoğlu, Ulusların Düşüşü, 2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *