Coğrafya bilimi ve eğitimi alanında farkındalık oluşturulması ve coğrafya okuryazarı bir toplum oluşturmak amacıyla ilk etapta internet sitemizde yayımlanmak ve sonrasında uygun şartların oluşması halinde süreli bir yayına dönüştürülmesi düşüncesiyle “Coğrafya Popüler Bilim Yazıları Projesi” hayata geçirilecektir.

Bilindiği üzere temel bilim eğitimi almış her birey bir popüler bilim yazarı olabilir. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan içeriklerin çok kısıtlı bir okuyucu kitlesine ulaştığını ve kalıcılığının olmadığını düşünüyorsanız Coğrafya bilimi ve eğitimi alanındaki yazılarınızı yayımlanması için bize ulaştırabilirsiniz.

Coğrafya Eğitimi Derneği Yayım Komisyonu’na ulaşan yazıların yayımlanmaya uygun olup olmadıklarına bir değerlendirme sürecinden sonra karar verilecek olup değerlendirme, aşağıda yer alan kriterler ışığında yapılacaktır.

1.   Yazı içerikleri başlık, sunuş, ana metin ve kaynaklardan oluşmalıdır. İhtiyaç duyulması durumunda görsel malzemeler de kullanılabilecektir.

2.    CED Yayım Komisyonu’ndan onayı alınmış özel durumlar dışında, bir yazı 2500 kelimeyi geçmemelidir.

3.   Yazı .doc formatında, elektronik ortamda info@tceder.org e-posta adresine iletilmelidir. Seçilen görsel malzemelerin nerede kullanılması istendiği metinde işaretlenmiş olmalıdır. Görsel malzemeler metnin içinde değil, ayrıca gönderilmelidir.

4.   Yazınızda görsel malzemelerin yer almasını istiyorsanız görseller yayın tekniğine uygun kalitede, yeterli büyüklük ve çözünürlükte olmalıdır. Açıklama gerektiren görsellerin alt ve iç yazıları ve görselin kaynağı yazı metninin altında mutlaka verilmelidir. Yazarın temin ettiği görsel malzemelerin telif hakkı sorumluluğu yazara aittir. Yazar gerekli izinleri almakla yükümlüdür.

5.   Yazının başvuru kaynakları mutlaka liste halinde yazının sonunda verilmelidir. Kaynaklar aşağıdaki örnek biçimlere uygun şekilde yazılmalıdır:

* Alp, S., Hitit Güneşi, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 2002.

* Şeker, A., Tokuç, G., Vitrinel, A., Öktem, S. ve Cömert, S., “Menenjitli Vakalarda Beyin Omurilik Sıvısındaki Enzimatik                         Değişimler”, Çocuk Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, s. 56-62, 1 Mart 2008.

* Soylu, U. ve Göçer, M., “Göller Bölgesi Sulak Alanlar Durum Değerlendirmesi,” Göller Bölgesi Çalıştayı, 8–10 Aralık 1995.

* http://www.news.wisc.edu/16250

6.   İlk defa yazı gönderecek kişilerin eğitim durumlarını ve yazdıkları konudaki yetkinliklerini gösteren 40-60 kelimelik bir özgeçmişi kişisel profil fotoğraflarına da ekleyerek yazılarıyla birlikte göndermeleri gerekmektedir.

7.   Yukarıdaki koşulları yerine getirdiği takdirde önerilen yazılar, CED Yayım Komisyonu ve bilimsel danışmanlar tarafından değerlendirilecektir. Yayımlanmasına karar verilen yazılar redaksiyon sürecine alınacak ve yazarın onayıyla yazı yayımlanma aşamasına getirilecektir. Belirtilen kriterlere herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

8.   Gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamış olması şartı ve bu durumun belirtilmesi kaydıyla yayınlanması için engel değildir. Bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

9.   Değerlendirme yazısı gönderilmesi halinde, tanıtılan eserin kapağı da gönderilmelidir. Tanıtılan eserin kapağı gönderilmemişse tanıtma yazısı yayımlanmayacaktır.

10.   Yukarıdaki koşullar kabul edilerek gönderilen ve yayımlanan yazıların her türlü yayın hakkı, Coğrafya Eğitimi Derneği’ne aittir. Yazılar CED yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Yayımlanan yazılar için telif ücreti ödenmez.

11.   Yazının; bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

2019 yılı Mart ayında yayımlanacak olan ilk yazıların 08 Şubat 2018/Cuma gün bitimine kadar info@tceder.org e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra Yayım Komisyonu’na ulaşan yazılar bir sonraki sayıda yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Coğrafya Eğitimi Derneği Yayım Komisyonu