COĞRAFYA EĞİTİMİ DERNEĞİ KURUCU ÜYELERİ

ÇAĞDAŞ YÜKSEL
YUSUF OĞUZ
ÖZLEM TANŞU
Z. MÜGE ÖZGÜVEN
TUĞBA ÜNLÜ
GÖKHAN AKGÖZ
TANER BİÇKİ

COĞRAFYA EĞİTİMİ DERNEĞİ 1. DÖNEM (Eylül 2017 – Ekim 2018) KURUL ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU:
• 
Çağdaş YÜKSEL (Yönetim Kurulu Başkanı)
 Yusuf OĞUZ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 Özlem TANŞU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 Z. Müge ÖZGÜVEN (Yönetim Kurulu Genel Sekreteri)
• Taner BİÇKİ (Yönetim Kurulu Saymanı)
• Gökçe PEKMEZCİ (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Gökhan AKGÖZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

DENETİM KURULU:
Ercan KILINÇ
TUĞBA ÜNLÜ
GİZEM ÜREL

COĞRAFYA EĞİTİMİ DERNEĞİ 2. DÖNEM (26 Ekim 2018 – 26 Haziran 2021) KURUL ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU:
• 
Çağdaş YÜKSEL (Yönetim Kurulu Başkanı)
 Yusuf OĞUZ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 Özlem TANŞU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 Gökçe PEKMEZCİ (Yönetim Kurulu Genel Sekreteri)
• Z. Müge ÖZGÜVEN (Yönetim Kurulu Saymanı)
• Gürhan CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Uğur ELMACI (Yönetim Kurulu Üyesi)

DENETİM KURULU:
Murat BAŞ
İslam KARASATILMIŞ
Tarık KARAGÜZEL

 

COĞRAFYA EĞİTİMİ DERNEĞİ 3. DÖNEM (26 Haziran 2021 – Halen) KURUL ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. SEMRA GÜNAY AKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde akademisyen ve tam zamanlı profesör olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümünden mezun olmuştur. Turizm planlaması, coğrafi bilgi sistemleri, gastronomi ve turizm, sürdürülebilir turizm, doğa temelli turizm faaliyetleri, turizm coğrafyası, gıda coğrafyası ve şehir turizmi gibi konularda dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Turizm ile ilgili ulusal ve uluslararası birçok projede çalışmış ve yayınlar yapmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan Eskişehir İli Dil Atlası projesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır. BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenmiş olan “Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Pazarlama Stratejisi” ve ve “Turist Rehberleri Frigya Bölgesine Tur Tasarlıyor (CBS ile rota tasarımı)” gibi çok sayıda projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir.
İletişim: sgunay26@gmail.com

 

cyuksel

ÇAĞDAŞ YÜKSEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İlkokuldan üniversiteye tüm eğitim hayatını doğduğu İzmir’de sürdürdü. İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümünde öğrenimine devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Coğrafya Öğretmenliği üzerine yüksek lisansını yaptıktan sonra coğrafya öğretmenliğine başladı. Ekoloji okuryazarlığı, nefret söylemleri ve soykırım, uluslararası coğrafya olimpiyatları, uluslararası yer bilimleri olimpiyatı, ulusal coğrafya yarışmaları, 21. yüzyılda eğitim yaklaşımları ve teknolojileri gibi alanlarda yürütücülük yaptı. Türk Coğrafya Kurumu Derneği’nde denetleme kurulu üyesi olarak görev aldı. Nuh Bektaş ile birlikte kaleme aldığı STEM eğitimi yaklaşımı temelli öykü ve etkinlik kitabı “İpek Yolu Günlüğü” Altın Kitaplar etiketiyle 2018 yılı Mayıs ayında ilk baskısını yaptı. Domingo Yayınevi tarafından yayımlanan Simon Garfield’ın “Harita Üzerinde” başlıklı kitabının çeviri danışmanlığını yaptı. 2009-2014 yılları arasında Adapazarı Özel ENKA Lisesinde coğrafya öğretmenliği, 2014-2019 yılları arasında Özel Amerikan Robert Lisesinde coğrafya öğretmenliği ve toplumla ilişkiler direktörlüğü görevlerini üstlendi. Halen İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde çalışmaktadır.
İletişim: yukselcagdas@gmail.com

 

UĞUR ELMACI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1977 yılında Çorum Sungurlu’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Sungurlu’da aldıktan sonra 1994 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde lisans eğitimine başlamış, 1998 yılında mezun olmuştur. 1999’ta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenliğe başlamıştır. Halen Eskişehir’de coğrafya öğretmeni olarak çalışmaktadır.
İletişim: ugurelmaci@gmail.com

 

GÖKÇE PEKMEZCİ SERİN
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

1995 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğretimini Denizli’de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans programı kapsamında ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde yer almakta olup İtalya’da düzenlenen 1. Dünya Agroturizm Sempozyumu poster yarışmasında dünya ikinciliği elde etti. Sosyal coğrafya alanında kentleşme, modernite, toplumsal değişme ve bireyselleşme eğilimleri çalışmalarını sürdürmekte olan Gökçe Pekmezci, aynı zamanda çeşitli özel eğitim kurumlarında özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel değerlendirmesini yaparak bireysel çalışmalarla eğitim koçluğu ve coğrafya öğretmenliği yapmaktadır.
İletişim: gokcepekmezci4@gmail.com

 

MURAT BAŞ
Yönetim Kurulu Saymanı

1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini farklı şehirlerde tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Öğrencilik zamanlarından itibaren çeşitli kurs ve öğretim merkezlerinde öğretmenlik yapmış, çalıştığı kurumlarda hazırladığı projelerle Coğrafya dersine olan ilgiyi artırmıştır. Günümüzde Bornova Uğur Anadolu Lisesi’nde çalışmaktadır.
İletişim: murat.bas.3555@gmail.com

 

 

GÜRHAN CANDAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1975 Almanya doğumlu olan Gürhan Candan Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunudur. 1998 yılında öğretmenliğe başlamıştır. Halen Özel Uğur Okulları’nda Coğrafya Öğretmeni ve Ege Bölge Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Oryantiring eğitici eğitmeni, Türkiye Oryantiring Federasyonu Hakemi, gezgin ve amatör fotoğrafçıdır. Blog yazarlığı, gastronomi ve uygulamalı coğrafya gibi konularla ilgilenmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslar arası kongre, konferans ve çalıştaylarda atölye ve bildiri sunumları bulunan Gürhan Candan aynı zamanda bir insan hakları savunucusudur.
İletişim: gcandan1975@gmail.com

 

ENGİN KAHYAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde tamamladı. Çeşitli eğitim kurumlarında Coğrafya öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı görevlerini yürüttü. 2014 yılından beri çalışmakta olduğu Koç Okulu’nda son 4 yıldır da coğrafya bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir. `MEB ÖYGM Temel Coğrafya Eğitimi` kitabı yazarlarındandır. Çalıştığı konular olan; öğretim programı geliştirme, yapılandırmacı ders planları, informel eğitim ve alternatif ölçme-değerlendirme materyalleri üzerine çeşitli seminer, söyleşi, sunum ve atölye çalışmaları yürüttü.Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü’nün Marmariç yerleşkesinde aldığı eğitim sonrasında `Permakültür Tasarımcısı` ünvanıyla, çalıştığı okulda permakültüre giriş eğitimleri vermekte ve kurduğu permakültür uygulama bahçesiyle kulüp çalışmaları yürütmektedir. “Liselerde Permakültür Bahçeleri” başlığında çeşitli seminer, panel, radyo programlarına katılmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi tarafından yayınlanan “Ayrımcılık: Örnek Ders Uygulamaları” kitabı yazarlarındandır. İnsan-doğa etkileşimi perspektifinde; ekonomik ve toplumsal adalet, ayrımcılık ve postmodern şehircilik ile ekoloji arasındaki ilişkiler akademik ilgi alanları arasındadır.
İletişim: ekoglu@gmail.com

DENETİM KURULU:

  • UĞUR TÜRE
  • MURAT ÇOKSEYREK
  • HATİCE ÖZGÜN