2. ULUSLARARASI GENÇ SOSYAL BİLİMCİLER KONFERANSI (ICYSS)
TÜRKİYE PROJE SEÇİM SONUÇLARI

2019 yılında ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı (ICYSS) için projelerin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Değerli projelerini bizlerle paylaşarak sürece katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Coğrafya Eğitimi Derneği ICYSS Türkiye Komitesi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde konferansa katılmaya hak kazanan projeler aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

Yapılan değerlendirilmeler neticesinde Ekonomi alanında uluslararası bir organizasyonda ülkemizi temsil edecek yeterlikte bir proje olmadığı sonucuna varılmıştır.

Dereceye giren tüm proje sahibi katılımcıları tebrik ederiz.

Değerlendirme ölçekleri ve puanlamalar en yakın zamanda proje sahiplerine e-posta yolu ile gönderilecektir.

Saygılarımızla.

Gökçe PEKMEZCİ
CED Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
ICYSS Türkiye Temsilcisi
gokcepekmezci4@gmail.com