İNSANIN HİKAYESİ: Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz

KİTAP ADI: İNSANIN HİKAYESİ: Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz
YAZAR: James C. Davis
YAYINEVİ: Türkiye İş Bankası İş Kültür Yayınları
BASIM YILI: 2009

SAYFA SAYISI: 478

İncelemeyi Gerçekleştiren: Uğur ELMACI

 

 


Okumadan önce bu kitabı tercih etmenizi sağlayan unsurlar nelerdir?

İnsanlık tarihinin gelişiminde mekânsal unsurlarını etkisini bulacağımı umarak kitabı okumaya karar verdim.

Kitabın içeriğini bir cümle ile özetlemeniz gerekirse bu cümle ne olurdu?
Karmaşık, uzun insanlık tarihini en yalın ve sürükleyici haliyle anlatan bir kitap.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın güçlü gördüğünüz yönleri nelerdir?
1) Kitabın akıcı, anlaşılır bir şekilde kaleme alınmış olması.
2) Bir tarihçinin kaleminden çıkmış olmasına rağmen mekâna, doğal koşullara, beşeri etmenlere ziyadesiyle yer vermiş olması.
3) Görseller ve haritalarla desteklenmiş olması.
4) İnsanlık tarihindeki bazı önemli olayları objektif bir şekilde yansıtabilmiş olması.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın zayıf gördüğünüz yönleri nelerdir?
1) Doğa insan etkileşimine daha çok vurgu yapılabilirdi.
2) Her ne kadar görseller ve haritalar kullanılmış olsa da tatmin edici düzeyde olmaması.

Kitabın coğrafya eğitiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir?
Kitap her ne kadar tarih kitabı olarak yazılmış olsa da içinde barındırdığı disiplinlerarası yaklaşım ile bir çok alana hitap edebilmekte. Özellikle doğanın insan üzerindeki etkisi ve gelişiminde ne derece önemli olduğunu göstermesi coğrafya açısından eğitim ortamlarında iyi bir örneklem olarak karşımıza çıkarmakta. 1 döneme yayılan bir kitap atölyesi çalışması yapılabilir. 1 döneme yayılmasında kitap sayfası etkili olmaktadır. Akılcı ve öğrenciyi kitap içine sürükleyecek, okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası sorularla desteklenmesi durumunda faydalı olacağını düşünüyorum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *