DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK


KİTAP ADI:
 DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK
YAZAR: Jules Verne
YAYINEVİ: Okuryazar Yayınevi
BASIM YILI: 1864

SAYFA SAYISI: 159

İncelemeyi Gerçekleştiren: Tuğba ÜNLÜ

 

 


Okumadan önce bu kitabı tercih etmenizi sağlayan unsurlar nelerdir?

Dünya klasikleri arasında yer alması. İzlanda hakkında ve sönmüş yanardağın merkezinden dünyanın merkezine yapılan yolculuğu anlatması.

Kitabın içeriğini bir cümle ile özetlemeniz gerekirse bu cümle ne olurdu?
En çıkmaz sokak bile bir çıkış yoluna sahiptir. Önemli olan o yola girmektir…

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın güçlü gördüğünüz yönleri nelerdir?
1) Bir eğitimcide olması gereken en önemli özellik olan araştırma ve merak duygusunu çok güzel bir dille ifade etmesi.
2) Özellikle 10. Sınıflar için; iç kuvvetler , jeolojik dönemler ve kayaçlar konularına destek olması.
3) Yazarın kitabı, bilim adamı kimliğiyle seyahat sırasında başından geçen olayları etkili bir şekilde anlatması.
4) En fazla merak edilen’’ Dünyanın merkezine doğru bir yolculuk yapılabilir mi?’’ sorusuna bir cevap niteliğinde olması

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın zayıf gördüğünüz yönleri nelerdir?
Bahsi geçen dönemler ve terimler hakkında daha fazla bilgi verilerek , betimleme ve tasvirlere daha fazla yer verilebilirdi.

Kitabın coğrafya eğitiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir?
10. sınıflara çalışma olarak verilerek, sınıf içerisinde balık kılçığı tekniğiyle meydana gelen olaylar ve ortaya çıkan koşulların neden ve sonuçları sınıfça değerlendirilebilir.

FES


KİTAP ADI:
FES
YAZAR: Jeremy Seal
YAYINEVİ: Koton Kitap
BASIM YILI: 2016

SAYFA SAYISI: 328

İncelemeyi Gerçekleştiren: Murat BAŞ

 

 


Okumadan önce bu kitabı tercih etmenizi sağlayan unsurlar nelerdir?

Türkiye’ de 1990ların başında yaşamış ve ikinci vatanım diyecek kadar benimseyen yabancı bir birey tarafından yazılmış olması.

Kitabın içeriğini bir cümle ile özetlemeniz gerekirse bu cümle ne olurdu?
Türk kültürünü, yakın tarihini, coğrafyasını ve insanını harika gözlemlenmesi.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın güçlü gördüğünüz yönleri nelerdir?
1) Tarafsız ve ”Batılı” koşullandırmalardan arınmış bir şekilde yazılması.
2) Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak yakın tarihe kadar geçirilmiş önemli olayları, mekansal değişimleri ve Anadolu coğrafyasının kültürel farklılıklarını ortaya koyması.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın zayıf gördüğünüz yönleri nelerdir?
Akıcılığını bazen kaybetmesi.

Kitabın coğrafya eğitiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir?
1) 11. ve 12. sınıf beşeri sistemler konuları için (özellikle Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü konusunda) kültürün geçirdiği aşamaları, coğrafyanın kültür üzerindeki etkisini, mekanın kültüre göre nasıl şekillendiğinin anlaşılması için okutulup bu konuyla ilgili bir yazı çalışması yapılabilir.

TÜFEK, MİKROP ve ÇELİK


KİTAP ADI:
TÜFEK, MİKROP ve ÇELİK
YAZAR: Jared Diamond
YAYINEVİ: Pegasus Yayınları
BASIM YILI: 2018

SAYFA SAYISI: 609

İncelemeyi Gerçekleştiren: Gürhan CANDAN

 

 


Okumadan önce bu kitabı tercih etmenizi sağlayan unsurlar nelerdir?

Medeniyetlerin eşitsiz gelişim süreçlerine duyduğum ilgi ve insanlık tarihinin son 12-13 bin yılda katettiği hızlı gelişimine duyduğum merak

Kitabın içeriğini bir cümle ile özetlemeniz gerekirse bu cümle ne olurdu?
Her toplum yeryüzünde eşit koşullara (avantaj ve dezavantajlara) sahip değildir.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın güçlü gördüğünüz yönleri nelerdir?
Toplumların sahip olduğu gelişim süreçlerini coğrafi bir bakış açısıyla irdelemiş olması

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın zayıf gördüğünüz yönleri nelerdir?
Çok geniş bölgeler için genellemeler kullanılmış, oysa o kastedilen bölgelerin kendi içerisinde de birbirinden çok farklı koşullara sahip alanlar var . Bunların daha detaylı irdelenmiş olmasını tercih ederdim.

Kitabın coğrafya eğitiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir?
1) Kitabın çeşitli bölümleri tartışma grupları oluşturularak ilgili kazanımlar çerçevesinde ele alınıp tartışılabilir. –
2) Farklı senaryolar kurgulanıp varsayımlar türetilebilir. (sözgelimi İspanyol fatihler taşıdıkları mikrobu Yeni Dünya’ya götürmeseydi İnkaların yok oluşu nasıl bir süreç geçirirdi?)

Varsa kitap ile ilgili eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz nelerdir?
Kitabı tavsiye etmekle birlikte okunduktan sonra bu eşitsiz gelişim süreci teorilerine karşı çıkan başka görüşler de mutlaka okunmalı, irdelenmeli (bkz. Daron Acemoğlu, Ulusların Düşüşü, 2013)

ALTINCI YOK OLUŞ


KİTAP ADI:
ALTINCI YOK OLUŞ
YAZAR: Elizabeth Kolbert
YAYINEVİ: Okuyan Us Yayınları
BASIM YILI: 2016

SAYFA SAYISI: 368

İncelemeyi Gerçekleştiren: Uğur ELMACI

 

 


Okumadan önce bu kitabı tercih etmenizi sağlayan unsurlar nelerdir?

New York Times Bestseller olması ve doğrudan coğrafya konularını içermesi.

Kitabın içeriğini bir cümle ile özetlemeniz gerekirse bu cümle ne olurdu?
Kendi sonunu hazırlayan insanlık…

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın güçlü gördüğünüz yönleri nelerdir?
1) Bilimsel ama herkesin anlayabileceği tarzda yazılmış olması.
2) Özellikle 10. sınıf doğal sistemler ve 11 ve 12. sınıflar çevre ve toplum ünitelerine destek olacak olması.
3) Yazarın kitabı masa başında değil bizzat jeolog ve paleontolog gibi uzman bilim insanlarıyla arazi gezileriyle desteklenerek yazılmış olması.
4) İnsanları altıncı yok oluş konusunda ikna edici kanıtlar sunuyor olması.
5) Daha önce olan 5 yok oluşun izlerini bilimsel bir şekilde arazide fosillerin ışığında gözlemlenmiş olması.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın zayıf gördüğünüz yönleri nelerdir?
1) Kitapta kullanılan resimlerin renkli olmaması.
2) Kullanılan bazı teknik terimlerin öğrencileri zorlayacak olması.

Kitabın coğrafya eğitiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir?
Kitap tek başına bir atölye çalışmasında kullanılabileceği gibi, Racing Extinction ve The Home belgeselleri ile bütünleşik bir atölye çalışması ile değerlendirilebilir. Özellikle Racing Extinction belgeselinin kitapla paralellik taşıması kitabı daha güçlü hale getirecektir. Etkili ve öğrencilerin coğrafi bakış açılarını geliştirecek bir performans çalışması olarak da değerlendirilebilir.

 

İNSANIN HİKAYESİ: Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz

KİTAP ADI: İNSANIN HİKAYESİ: Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz
YAZAR: James C. Davis
YAYINEVİ: Türkiye İş Bankası İş Kültür Yayınları
BASIM YILI: 2009

SAYFA SAYISI: 478

İncelemeyi Gerçekleştiren: Uğur ELMACI

 

 


Okumadan önce bu kitabı tercih etmenizi sağlayan unsurlar nelerdir?

İnsanlık tarihinin gelişiminde mekânsal unsurlarını etkisini bulacağımı umarak kitabı okumaya karar verdim.

Kitabın içeriğini bir cümle ile özetlemeniz gerekirse bu cümle ne olurdu?
Karmaşık, uzun insanlık tarihini en yalın ve sürükleyici haliyle anlatan bir kitap.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın güçlü gördüğünüz yönleri nelerdir?
1) Kitabın akıcı, anlaşılır bir şekilde kaleme alınmış olması.
2) Bir tarihçinin kaleminden çıkmış olmasına rağmen mekâna, doğal koşullara, beşeri etmenlere ziyadesiyle yer vermiş olması.
3) Görseller ve haritalarla desteklenmiş olması.
4) İnsanlık tarihindeki bazı önemli olayları objektif bir şekilde yansıtabilmiş olması.

Bir coğrafya eğitmeni olarak kitabın zayıf gördüğünüz yönleri nelerdir?
1) Doğa insan etkileşimine daha çok vurgu yapılabilirdi.
2) Her ne kadar görseller ve haritalar kullanılmış olsa da tatmin edici düzeyde olmaması.

Kitabın coğrafya eğitiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir?
Kitap her ne kadar tarih kitabı olarak yazılmış olsa da içinde barındırdığı disiplinlerarası yaklaşım ile bir çok alana hitap edebilmekte. Özellikle doğanın insan üzerindeki etkisi ve gelişiminde ne derece önemli olduğunu göstermesi coğrafya açısından eğitim ortamlarında iyi bir örneklem olarak karşımıza çıkarmakta. 1 döneme yayılan bir kitap atölyesi çalışması yapılabilir. 1 döneme yayılmasında kitap sayfası etkili olmaktadır. Akılcı ve öğrenciyi kitap içine sürükleyecek, okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası sorularla desteklenmesi durumunda faydalı olacağını düşünüyorum.